Sönmez-Koç Oto “Ford ‘un Bursa’daki Adresi”

Image module

3S Yetkili Bayii 

 

Değerli Sönmez-Koç Dostu,

Sönmez-Koç Oto ailesi olarak  temsil ettiğimiz Ford markası ve firmamız adına hayata geçireceğimiz önemli projelerimiz var.

Markamızın öne çıkan sloganı ” Feel the difference – Farkı Hisset ” …

Sadece 3S bayii olarak hizmet vermeyip, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye de gayret ediyoruz. Sosyal sorumluluk konularında da çalışanlarımızın ve müşterilerimizin bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışmaktayız. Toplum için katma değer yaratmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Günümüzde  toplumun refah düzeyinin geliştirilmesi ve bu gelişimin sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılınması için bireylere olduğu kadar kurumlara da önemli sorumluluklar düştüğünün bilincinde aşağıdaki kıstasları gözününde bulundurarak hareket ediyoruz.

  • Tüketicilerin korunması ve tüketici haklarına saygılı olmak.
  • Doğal çevrenin korunması,
  • Gücünü kötüye kullanmamak,
  • Çalışma hayatının kalitesinin yükseltilmesi,
  • İstihdam alanları yaratma
  • İş ahlakı,
  • Sosyal yardımlar ve hizmetler,
  • Toplumun kültürel öğelerine saygı göstermek.

Amacımız, Sönmez-Koç Oto kurum kültürümüzde yer alan kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde kamuoyunda farkındalık, bilinçlendirme ve fayda yaratmaktır. Çeşitli projelerde yer alırken, toplumumuzun farklı kademelerine ulaşıp çevre bilincinin artmasını da amaçlıyoruz. Ford markasını temsil eden güçlü bir firma olan Sönmez-Koç Oto olarak aynı zamanda toplumumuza fayda sağlayan sosyal çalışmalarımızı yürütmekten de mutluluk duyuyoruz.